Kiteszed amid van? – azaz a tetoválás milyen reakciót vált ki az emberekből?

Lopott idő – A közösségi oldalak hálójában – Z generáció és a time management
2016-06-24
A Z GENERÁCIÓ MINDIG ONLINE? MÉRHETJÜK?
2016-09-19

Kiteszed amid van? – azaz a tetoválás milyen reakciót vált ki az emberekből?

Mi minden tartozhat bele egy ember identitásába, illetve azoknak a jelenségeknek a halmazába, amelyek más személyek megítélésében vesznek részt?

Öltözködés, hajviselet, smink használata vagy elkerülése, kibővülhetnek-e olyan elemekkel, mint testdísz vagy tetoválás?  Ha ez emberek egymás öltözékét megvitatják, vajon milyen reakciójuk van a testdíszekkel, tetoválásokkal szemben?

Kutatásom során ezen kérdéskörök megismerését céloztam meg.

Az ember identitása társadalmi azonosságtudat jelenségköre, emberek a környezetükkel való interakcióval alkotják meg saját identitásukat. (Jenkins, 2006)

Gondoljunk csak bele, az a személy, aki színes, figyelemfelhívó ruhákba öltözködik, jobban felkelti a körülötte lévő környezet figyelmét. Míg az a személy, aki egyszínű, egyszerű, jellemtelen ruhadarabokat válasz valószínűsíthetőleg a többiek szerint konzervatív vagy akár unalmas személynek is bizonyulhat. Az értékelés kihathat az egyénre is, annak érdekében, hogy a társadalom által alkotott képbe beleférjen – persze csak abban az esetben, ha ez a róla alkotott kép zavaró, és nem akar vele azonosulni -, ezesetben már igyekezhet változtatásokat tenni –ezesetben- öltözködésében.

Mint a fent említett példára, úgy a tetoválások meglétére is van a személynek, társadalomnak egyfajta attitűdje. Egy személy kinyilvánítja a tetszését vagy nemtetszését egy dolog iránt. Van olyan, aki szereti a tetoválást a mintája miatt, de ugyanúgy lehet, hogy nem is a mintát, hanem a mögöttes tartalmát szereti. Előfordulhat az is, hogy valakinek tetszik egy bizonyos minta, viszont magára soha nem tetoválna, máson viszont szívesen látja. Van olyan, aki csak a tetoválás készítésének folyamatát szereti, de kedvelheti csak azt a tényt, hogy ő is a tetováltak csoportjába tartozik, vagy csak azért, mert szerinte vonzó, ha valakinek tetoválása van.

CREATING THE FIRST SKETCH

Az emberek már több száz vagy akár több ezer éve jelölik meg testüket valamilyen féle mintával. Ha csak visszagondolunk néhány egyszerű példára azaz, a katonák vagy egy sereg tagjai, a különböző kultúrákban élők, az indiánok és a bennszülöttek is különböző típusú, de egyben hasonló funkciót ellátó eszközt használtak arra, hogy megkülönböztethessék magukat a többiektől – vagy épp a katonák esetében -, beleolvadjanak a környezetbe. Ezek az állandó minták, melyek egyes esetekben egyszerű, más estetekben bonyolult formában kidogozottak, mindig valamilyen módon személyesek viselőik számára.

 

Vince Hemingson (világ egyik leghíresebb tetoválásokról szóló website, a vanishingtattoo.com tulajdonosa) tapasztalatai által meghatározott 10 testrészt, melyet a fogyasztók erőszeretettel választanak leendő tetoválásuk helyének.

 

Ezek közül általában a nők által preferált testrészek a derék, csukló, boka és lábfej, a férfiak által kedvelt a mellkas és a felkar, míg azok a részek, melyeket egyaránt mind a két nem sokszor választja tetoválásának helyeként a nyak, mell, hát és kar.

A lista elején szereplő testrészek alapján, részben következtethetünk arra, hogy a választáskor a leendő fogyasztók olyan testrészt jelölnek meg, melyet a megfelelő alkalomhoz igazodva akár el is tudnak fedni ruhával, ékszerrel stb. Míg azok a testrészek, melyek jobban nyilvánosságot élveznek (kar, mellkas, mell, nyak) a lista végére szorulnak.

TOP TETOVÁLÁSOK

„Nem divat, ami nem terjed el.”

(Coco Chanel)

 

A tavalyi év legtrendibb tetoválásai közül nyertesként a nyilakat ábrázoló tetoválás került ki, mely szimbolizálja akaraterőt, a cél elérésének a képességét.

Második legkedveltebb forma a világtérkép, de a térkép ábrázolása ezúttal csak egyszerű körvonallal történik. A világtérképet ábrázoló minta jelenthet néhány olyan helyet, ahol már járt az illető és emlékét így is meg szeretné őrizni, vagy reprezentálhatja az utazást az életen keresztül. Az utazásnál maradva, a harmadik legválasztottabb tetoválás az iránytű mintája, de ne feledkezzünk meg a sokszor látható mondatok vagy szavak ábrázolásról sem. Kedvelt minta egy szó jelölése a végtelen jelének mintájában (pl. love, stay strong, believe). Szintén sokan választják a toll mintát, vagy a madarakat ábrázoló mintákat, de az is előfordul, hogy ezt a két mintát ötvözik. 

Nem csak mintákban lehet divatot teremteni, hanem abban is, amit új tetoválásuk helyének választanak meg maguknak az emberek. Már korábban ismertettem a Hemingson kutatása által megismert leggyakrabban választott testrészeket, melyeket a tetoválást készítők jobban preferálnak. A tavalyi évben nagyon elterjedtek az ujjra készített tetoválások. Ebben az esetben nem az egész kezet fedi a tetoválás mintája, hanem csak egy- egy ujjpercen készítenek kisebb mintákat vagy feliratokat.

A fenti információk tekintetében végeztem el kutatásom, mely során tetovált és nem tetovált személyek véleményére voltam kíváncsi.

A tetovált válaszadók első tetoválásukat 17 és 33 éves kor között szerezték, ezen intervallumon belül is főként a 17 és 25 év közötti időszak az, mely az első tetoválás készítéséhez fűződik, a megkérdezettek 80%-át jelenti.

Az összes kitöltő által adott válasz alapján a mások által alkotott vélemény nem kifejezetten érdekli a kitöltőket.

Megfigyelve a tetoválással rendelkezők, és azok válaszait, akik tetoválással nem rendelkeznek, erre a kérdésre a tetoválással rendelkezők válaszának átlaga közel egy egész értékkel kevesebb volt. Miszerint, a tetoválással rendelkezőket kevésbé érdekli, hogy mit gondolnak róluk az emberek, mint azokat, akik nem rendelkeznek tetoválással.

Tehát az a tény, hogy egy egyént mennyire érdekli a társadalom róla kialakított képe függhet attól, hogy az egyénnek van-e tetoválása vagy sem.

Mennyire érdeklik a válaszadókat, hogy a többi ember mit gondol róluk?

(1=egyáltalán nem igaz, 5= teljes mértékben igaz)

 

Következő téma, melyet érintett a kérdőív, a munkahellyel és a munkatársakkal kapcsolatos kérdésekből tevődött össze. Mindegyik kérdés esetén a tetoválással rendelkezők és nem rendelkezők is szinte megegyező válasszal értékelték a kérdéseket.

 

 

Munkahellyel, munkatársakkal kapcsolatos kérdések

(1=egyáltalán nem igaz, 5= teljes mértékben igaz)

 

 A tetovált kitöltők, igaz kevés értékkel, de pozitívabban ítélték meg a tetoválások munkahelyen való elfogadásával kapcsolatos kérdést. Miszerint, a tetováltak által adott válaszok alapján, a munkahelyeken az átlagnál magasabb a tetoválások meglétének és viselésének az elfogadása.

A tetoválások szabad szemmel jól látható helyen való viselésével kapcsolatban az összes kitöltő által adott eredmények átlaga szerint, annak ellenére, hogy a munkahelyek és a társadalom is egyaránt egyre jobban elfogadóbb a tetoválásokkal kapcsolatban, mégis a tetoválások munkahelyeken való „mutogatása” nem elképzelhető.

A következő kérdéskör a tetoválás árával és minőségével kapcsolatban foglalkozott. Ennél a résznél azt szerettem volna megtudni, hogy a tetováltak mit vesznek először figyelembe. Melyik a fontos az ár, a minőség vagy a tetováló művész munkája? Illetve, ugyanezeket a kérdéseket azok a személyek, akiknek nincs tetoválása, hogyan értékelik, milyen eltérés lehet a válaszokban a két csoport között. 

A minőségi munka egyértelmű fontosságot tölt be a tetovált válaszadók körében, az ár elenyésző tényező, míg maga a tetoválás minősége a legfontosabb.  A tetoválással nem rendelkezők válaszai alapján nem csak a minőség a fontos, hanem az is, hogy a szolgáltatás elérhető áron legyen. Így egyfajta összefüggést tudunk megfigyelni, azaz a tetoválás árának fontossága függ attól a ténytől, hogy az egyénnek van-e tetoválása vagy sem.

Attitűdkutatás- burkolt személyiségészlelés

Kutatásom másik felét egy attitűd megfigyelő kérdőív volt, mely során a lent látható képek egyikét kapta meg egy személy. Feladat volt a kép alapján válaszolni mind két kép esetében egyező kijelentésekre.Válasz:


Ügyvéd a foglalkozása

Munkáját rendben jól végzi

Népszerű baráti körében

Családjával jó kapcsolatot ápol

Ügyvéd a foglalkozása

Munkáját rendben jól végzi

Népszerű baráti körében

Családjával jó kapcsolatot ápol

1

3,3%

0%

10%

6,7%

20%

3,3%

0%

3,3%

2

10%

10%

10%

23,3%

23,3%

0%

0%

16,7%

3

16,7%

33,3%

36,7%

26,7%

23,3%

10%

13,3%

20%

4

30%

30%

30%

26,7%

6,7%

46,7%

13,3%

26,7%

5

40%

26,7%

13,3%

16,7%

26,7%

40%

73,3%

33,3%

1=egyáltalán nem tudom elképzelni, 5= teljes mértékben el tudom képzelni

A válaszadók nagyobb százalékban tudták elképzelni az öltönyt viselő férfit ügyvédnek, mint azt a férfit, aki trikót viselt. A két kérdőív esetében a válaszok átlaga egy egésszel eltér a két kép megítélésénél. A munka végezés szempontjából a kitöltő személyek úgy vélik, hogy a tetovált férfi átlagosan jobban végzi munkáját, mint az öltönyt viselő.

Mind a két kérdőív esetében pozitívan értékelték a válaszadók a család és a képen látható férfi kapcsolatát. Összességében a válaszok alapján az öltönyt viselő férfi kapcsolatának erőssége a családjával átlagosan alacsonyabb, mint a tetovált férfinek.

Összességében úgy érzem, hogy a tetováltak elfogadása mindennapjainkban a válaszadók véleménye alapján sokkal előrébb tart, mint, ahogy ezeket az embereket társadalom a mindennapjainkban vagy akár a munkavilágában elfogadná.

Tetoválást varrattatni rövid idő alatt lehet, de ez a tetoválás a jelenlegi helyzetben sokkal hosszabb időn át tartó korlátot jelenthet.

Felhasznált irodalom:

  1. Hemingson, V. (2009): Tetoválás – A testdíszítés művészete. Gabo Kiadó, Budapest
  2. Hofmeister- Tóth, Á. (2006): Fogyasztói magatartás. Aula kiadó, Budapest
  3. Jenkins, R. (2008): Social identity (Third edition), Routledge, Taylor & Francis e-Library, London and New York
  4.  Anonym (2015): Quotes about identity. www.goodreads.com/quotes/tag/identity
  5. Hemingson, V. (2015): Top Ten Tattooed Body Parts, Or Get Your Tattoo Ideas Here! www.vanishingtattoo.com/top_10_body_parts_for_tattoos.htm
  6. Pataki, F. (2015): IDENTITÁS – SZEMÉLYISÉG – TÁRSADALOM www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch10s06.html
  7. Tetováló Szalon (2015): Szimbólumok jelentése. www.tetovalo-szalonok.hu/cikkek/szim.html
  8. TOMPA (2015): Ezek lennének 2015 legdivatosabb tetkói? www.offline.hu/tattoo/2015/07/ezek-lennenek-2015-legdivatosabb-tetkoi

 

Szerző: Kui Anita

Szakdolgozat, III. évfolyam, Marketingkommunikáció szakirány

Edutus Főiskola

Elérhetőség: kuianita93[kukac]gmail.com

<!–

–>

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük